Megalakult a Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesülete, melyhez a SOPRONI LÍCEUMI ÖVEGES LABOR, a BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratórium is csatlakozott

Megalakult a Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesülete

Megalakult a Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesülete, mely az Európai Unió támogatásával az elmúlt években épült magyarországi természettudományos diáklaborok összefogását és további eredményes működésének biztosítását tűzte céljai közé.
 

A Diáklabor Szövetség céljai:

 • A magyarországi diáklaborok összefogása
 • Azon való munkálkodás, hogy a diáklaborok hatékony és elismert eszközei legyenek a természettudományos oktatásnak, a környezettudatos szemléletformálásnak, a pályaorientációnak a tudományos gondolkodás terjesztésének és a tehetséggondozásnak
 • A laborok hatékonyságának növeléséért közös lépések megtétele
 • A laborok közti tudásmegosztás segítése
 • A laborhálózat bővítése
 • Források keresése és bevonása
 • Együttműködések kialakítása, közös projektek indítása

Mindezeket különösen az alábbi tevékenységek által kívánja a Szövetség elérni:

 • Támogatja a diáklaborok munkáját információkkal, hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, tudásmegosztó hálózat kialakításával, működtetésével, forrásszervezéssel, projektekkel.
 • Képviseli a diáklaborok ügyét a gazdaság, a felsőoktatás, a kutatóhelyek, a szakmai közigazgatási és politikai döntéshozók felé.
 • Törekszik források bevonására a diáklaborok számára.
 • Közös projekteket indít a diáklaborok fejlesztésére.
 • Szakmai konferenciát, különösen évente egy közös diáklabor találkozót szervez.
 • Segít a diáklaborok projektjeinek terjesztésében, a nyilvánosságban való megjelenésében.

A LÍCEUMI ÖVEGES projekt keretében a kötelező elemeken kívül számos egyedi programot is kidolgoztak a BDEG és Partneriskolái pedagógusai.
A jellegzetes programok közül az évek során különösen is népszerűvé váltak

 • a kísérleteken alapuló biológia, kémia, fizika, földrajz modul- és fakultációs órák,
  melyek programjait a BDEG szaktanárai: Győre Henriette, Horváth Lucia,
  Dr. Zsuppán Sándor és Nagy Róza
  dolgozták ki
 • az alsó tagozatos általános iskolai tanulók számára készült Oktatási híd - laborsuli programcsomag, melyet Kurucz Erika, a Deák Téri Általános Iskola tanítója készített és azt a 2017. évi Fenntarthatósági Témahét programjaként saját iskolája
  2. évfolyamán tantermi körülmények között is kipróbálta
 • a laBORShow, a líceumi diákok aktivitásán alapuló kísérleti bemutató,
  mely Horváth Lucia laborvezető összeállítása alapján zajlik
 • a humán-természettudományos kapcsolatok, különösen is a BIBLAB programcsomag, mely Raffai Balázsnak, a BDEG hittan-kémia szakos tanárának az alkotása.

2017-05-03