Információk a Laborról

• LABORATÓRIUM VEZETŐ

Horváth Lucia

• A „Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Partneriskolái természettudományos oktatásának megújítása” nevű projekt szakmai felelőse.

• Kémia-fizika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető.

• A Richter Gedeon Alapítvány „ A Magyar Kémia Oktatásáért Díj” tulajdonosa.

• LABORÁNS

Lukácsi Erzsébet

• Analítikai és mikrobiológus technikus

• BIOLÓGIA LABORTANÁR

Baráth Mónika

• Biológia-kémia szakos középiskolai tanár.

• A BDEG igazgatóhelyettese

• KÉMIA LABORTANÁR

Raffai Balázs

• Kémia-hittan szakos középiskolai tanár.

• Biblab előadó

• FÖLDRAJZ LABORTANÁR

Nagy Róza

• Matematika-földrajz szakos középiskolai tanár.

• Angol nyelvtanár.

• FIZIKA LABORTANÁR

Dr. Zsuppán Sándor

• Matematika-fizika szakos középiskolai tanár.