Az Öveges Projektről és a laborról

„A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Partneriskolái Természettudományos OKtatásának Fejlesztése” (Öveges program) nevű projekt szakmai tevékenysége a 2013-2014. tanévben kezdődött Sopronban. Az Öveges program új fejezetet nyitott a Líceum természettudományos tantárgyainak oktatásában. A projekt lehetőségeit kihasználva a BDEG tanárai szakmai-módszertani anyagokat: tanári és tanulói segédleteket, munkafüzeteket és feladatlapokat dolgoztak ki, amelyek felhasználásával kísérleteken alapulva sajátíthatják el a követelményeket a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákjai. A 9. és 10. évfolyamok biológia-kémia modulóráin, a 11. és 12. évfolyamok kémia, fizika és biológia fakultációs óráin összesen mintegy 200 líceumi tanuló...

Tovább

Bemutató, a kísérletezésen alapuló tanítás fontosság...

Kísérletezzünk minden kémia órán! ...

A kísérletezésen alapuló tanítás fontossága ...

Ötletek, javaslatok ...

Távoktatás kísérletezéssel ...

A koronavírus szappanos elpusztításának kémiai hátter ...

Parneriskolai laborórák...

2019.12.19. Fertőrákos...

Partneriskolai laborórák...

2019.12.13. Hunyadi Sopron...

Parneriskolai laborórák...

2019.12.06. Lckner Sopron...

Parneriskolai laborórák...

2019.11.29. Deák Sopron...

Parneriskolai laborórák...

2019.11.22. Fertőd...


Tovább