Az Öveges Projektről és a laborról

„A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Partneriskolái Természettudományos OKtatásának Fejlesztése” (Öveges program) nevű projekt szakmai tevékenysége a 2013-2014. tanévben kezdődött Sopronban. Az Öveges program új fejezetet nyitott a Líceum természettudományos tantárgyainak oktatásában. A projekt lehetőségeit kihasználva a BDEG tanárai szakmai-módszertani anyagokat: tanári és tanulói segédleteket, munkafüzeteket és feladatlapokat dolgoztak ki, amelyek felhasználásával kísérleteken alapulva sajátíthatják el a követelményeket a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákjai. A 9. és 10. évfolyamok biológia-kémia modulóráin, a 11. és 12. évfolyamok kémia, fizika és biológia fakultációs óráin összesen mintegy 200 líceumi tanuló...

Tovább

LABORSULI 2019.09.26. Deák Téri Ált. Iskola 1.C...

Kísérletezni tanulunk......

LABORSULI Ünnepi laBORShow 2018. 12.19....

2018.12.19. Deák tér 4.C és BDEG 11. fakultáció...

11. kémia fakultációsok laboróráján - a labor kihaszn...

2019. június gyakorlati tételek ellenőrzése...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.04.05. Lackner Sopron...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.03.29. Petőfi Sopron...

LABORSULI - BIBLAB...

2019.04.12. Fertőrákos 3. osztály ...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.04.12. Hunyadi...

LABORSULI Halmazállapotok, Kölcsönhatások, Egészséges ...

2019.03.22. Deák 4. C...


Tovább