Az Öveges Projektről és a laborról

„A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Partneriskolái Természettudományos OKtatásának Fejlesztése” (Öveges program) nevű projekt szakmai tevékenysége a 2013-2014. tanévben kezdődött Sopronban. Az Öveges program új fejezetet nyitott a Líceum természettudományos tantárgyainak oktatásában. A projekt lehetőségeit kihasználva a BDEG tanárai szakmai-módszertani anyagokat: tanári és tanulói segédleteket, munkafüzeteket és feladatlapokat dolgoztak ki, amelyek felhasználásával kísérleteken alapulva sajátíthatják el a követelményeket a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákjai. A 9. és 10. évfolyamok biológia-kémia modulóráin, a 11. és 12. évfolyamok kémia, fizika és biológia fakultációs óráin összesen mintegy 200 líceumi tanuló...

Tovább

LABORSULI Ünnepi laBORShow 2018. 12.19....

2018.12.19. Deák tér 4.C és BDEG 11. fakultáció...

11. kémia fakultációsok laboróráján - a labor kihaszn...

2019. június gyakorlati tételek ellenőrzése...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.04.05. Lackner Sopron...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.03.29. Petőfi Sopron...

LABORSULI - BIBLAB...

2019.04.12. Fertőrákos 3. osztály ...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.04.12. Hunyadi...

LABORSULI Halmazállapotok, Kölcsönhatások, Egészséges ...

2019.03.22. Deák 4. C...

LABORSULI Halmazállapotok, Egészséges táplálkozás...

2019.03.08. Fertőd 4. osztály...


Tovább