Az Öveges Projektről és a laborról

„A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Partneriskolái Természettudományos OKtatásának Fejlesztése” (Öveges program) nevű projekt szakmai tevékenysége a 2013-2014. tanévben kezdődött Sopronban. Az Öveges program új fejezetet nyitott a Líceum természettudományos tantárgyainak oktatásában. A projekt lehetőségeit kihasználva a BDEG tanárai szakmai-módszertani anyagokat: tanári és tanulói segédleteket, munkafüzeteket és feladatlapokat dolgoztak ki, amelyek felhasználásával kísérleteken alapulva sajátíthatják el a követelményeket a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákjai. A 9. és 10. évfolyamok biológia-kémia modulóráin, a 11. és 12. évfolyamok kémia, fizika és biológia fakultációs óráin összesen mintegy 200 líceumi tanuló...

Tovább

BDEG ÖVEGES PROJEKT 2017-2018. tanév ...

BDEG ÖVEGES PROJEKT 2017-2018. tanév (összefoglaló)...

laBORShow a 10.kémia-biológia modul és 11. kémia fakult...

laBORShow a 10.kémia-biológia modul és 11. kémia fakultációsok Ünnepváró laboróráin ...

2017. ősz LÍCEUMI laborórák...

Természettudományos tárgyak modul- és fakultációs órái a laborban...

2017.10.13. MARCALTŐI általános iskolások tömbösített...

Partneriskolai laborórák...

2017. 10. 06. Tömbösített laborórákon az ÁGFALVI iskol...

Partneriskoli laborórák...

Az Oktatási híd új programcsomagja: Különlegeges halmaz...

2017. 10. 04. Laborórán a DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA alsósai...

2017.10.29. Tömbösített laborórákon a FERTŐDI általá...

Kémia, fizika, biológia, földrajz laborórák...

Petőfi Sándor Általános iskola és Alapfokú Művészeti...

A 2017-2018. tanév tömbösített fizika, kémia, biológia, földrajz laborórái a BDEG Gombocz Endre laboratóriumban...


Tovább